Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) vonatkoznak a SEO 1 PRO OG (a továbbiakban „Megbízott”) és Ön (a továbbiakban „Megbízó”) között létrejött szövegírási és/vagy keresőoptimalizálási feladatokra.

I. Érvényesség kezdete

Az ÁSZF-et a Megbízó kifejezetten elfogadja, amikor megbízást ad a Megbízottnak a szövegírási és/vagy keresőoptimalizálási feladatokra. A megbízás mindkét fél által írásos formában, korlátozás és kötbér nélkül, azonnali hatállyal felmondható. Ekkor a Megbízó számla ellenében köteles a még ki nem egyenlített megbízási díjat a Megbízott felé rendezni.

II. Szövegírási feladatok

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat az írásban meghatározott szövegek elkészítésével.

2. A Megbízott a tevékenységet a Megbízó érdekeit szem előtt tartva, a lehető legnagyobb hatékonyságra törekedve végzi.

3. A Megbízott kijelenti, hogy a karakterek számolásánál a szavakat elválasztó szóköz karaktert bele számolja a teljesítendő karakterszámba.

4. A Megbízó kijelenti, és a Megbízott elfogadja, hogy a Megbízó az megbízás tárgyául szolgáló tartalom megírásán kívül semmilyen további követeléssel nem él. A Megbízó köteles helyt állni mindennemű jogi megkeresés iránt, amely a Megbízott által elkészített szöveges tartalmak miatt keletkezik, egyben mentesíti a Megbízottat mindennemű jogi felelősség iránt.

5. A Megbízott kijelenti, és a Megbízó elfogadja, hogy ha a Megbízott orvosi, vagy jogi témájú szöveges tartalmat állít elő, akkor semmiféle garancia nincs az előállított tartalomban lévő állítások és kijelentések valódiságára, pontosságára, és ezek nem helyettesítik orvos, vagy jogász javaslatát. A Megbízó elfogadja, hogy a saját kötelessége az orvosi, vagy jogi témájú szöveges tartalom közlésekor az olvasók figyelmét felhívni ezekre a tényekre. A Megbízó azt is kijelenti, hogy ha ezekre a tényekre elmulasztja felhívni az olvasók figyelmét, akkor semmilyen felelősség nem terhelheti a Megbízottat a mulasztás miatt.

6. A Megbízó kijelenti, és a Megbízott elfogadja, hogy a Megbízott által megírt szöveges tartalom az ellentételezésükre kiállított számla kifizetésének pillanatában a Megbízó tulajdonába kerülnek. Ekkor Megbízott lemond minden, a megírt és kifizetett szöveges tartalommal kapcsolatos jogáról, s a Megbízó jogosult az elkészült és kifizetett tartalom korlátlan felhasználására, átírására, módosítására és publikálására.

III. Keresőoptimalizálási feladatok

A keresőoptimalizálási feladatok közé tartozik minden olyan szöveges tartalom, technikai megoldás, szerkesztési feladat és más művelet, melynek célja a Megbízó weboldalának, tartalmának vagy más online jelenlétének (a továbbiakban „Tartalom”) módosítása a célból, hogy az aktuálisnál jobb helyezést érjen el a Google Kereső vagy más internetes keresők találati listáin. A keresőoptimalizálási feladatok közé tartozik, de nem kizárólagosan:

a. releváns kulcsszavak kutatása, kiválasztása

b. a Megbízó Tartalma meta címeinek és/vagy leírásainak elkészítése vagy módosítása, a Tartalom szöveges elemeinek elkészítése vagy módosítása, vagy minden olyan, a Tartalmon elvégzett beállítás és módosítás, melynek célja a keresőoptimalizálási célok támogatása

c. a Tartalom vagy annak URL-jének beküldése internetes könyvtárakba, linkgyűjteményekbe vagy más olyan forrásokba, melyek viszontlinket biztosítanak a Tartalom számára

d. Harmadik fél oldalon elhelyezendő tartalom elkészítése és közzététele, melynek célja a Megbízó Tartalmának keresőoptimalizálása

e. bármely jelentés, észrevétel, javaslat vagy útmutató összeállítása, mely a Tartalom keresőoptimalizálásáról szól

A II. a., b., c., d. és e. pontokra való tekintettel a Megbízott kijelenti, és a Megbízó elfogadja az alábbi pontokat:

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat az írásban meghatározott keresőoptimalizálási feladatok elvégzésével.

2. A Megbízott a tevékenységet a Megbízó érdekeit szem előtt tartva, a lehető legnagyobb hatékonyságra törekedve végzi.

3. A Megbízott kijelenti, és a Megbízott elfogadja, hogy a Megbízottnak nincs befolyása a Google vagy más keresővállalat algoritmusainak működéseire és változásaira, nem tudja befolyásolni, ha a Google vagy más keresővállalat irányelvei bármikor, akár a korábbi működésükkel ellentétesen megváltoznak. Ennek megfelelően a Megbízott által elvégzett keresőoptimalizálási feladatok csupán javaslatnak minősülnek, s a Megbízó vállalja a teljes felelősséget minden olyan kárért, elmaradt haszonért, vagy leállásért, melyek a Megbízott által elvégzett keresőoptimalizálási feladatok miatt vagy azok elmaradásából erednek.

4. A Megbízott kijelenti, és a Megbízó elfogadja, hogy a Megbízottnak a keresőoptimalizálási feladatokra kifizetett megbízási díjak függetlenek a Google vagy más keresőkben elért eredményektől, mivel az eredmények függenek a piacon jelenlévő konkurensek keresőoptimalizálási erőfeszítéseiktől és/vagy a Google vagy más keresők saját irányelveitől és szabályaitól. A Megbízott számára a Megbízó által kifizetett megbízási díjak fedezik annak a munkaidőnek a költségét, melyet a Megbízott a keresőoptimalizálási feladatokkal eltöltött.

IV. Megbízási díj és előleg

A Megbízott a megbízási díjról, az előlegről és minden egyéb, kiszámlázott összegről számlát állít ki.

A Megbízott kijelenti és a Megbízó elfogadja, hogy a Megbízott a szövegírási és a keresőoptimalizálási feladatokra is előleget számíthat fel. Ennek mértéke 100% és 10% között változhat.

A Megbízott az előlegről előlegszámlát állít ki, melynek Megbízó általi teljesítése után kezdődik meg a szövegírási és/vagy keresőoptimalizálási feladat. Az előleg összegét a Megbízó csak abban az esetben kaphatja vissza, ha a Megbízott írásban eláll a feladat teljesítésétől. A Megbízott nem felelős semmilyen kárért vagy elmaradt haszonért, mely a megbízási feladattól való elállása miatt, vagy annak következményeként keletkezett.

A Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízott elvégzi a megbízásban szereplő szövegírási és/vagy keresőoptimalizálási feladatot, jár a Megbízott számára a megbízási díj. Amennyiben a Megbízó élni kíván a II. szakaszban bemutatott jótállási jogával, a Megbízott egyetlen alkalommal újraírja a szöveges tartalmat. A keresőoptimalizálási feladatokra nem vonatkozik a jótállási jog, kivéve a meta cím, meta leírás és weboldal keresőoptimalizálási szövegének újraírását. Ezek az elemek szintén szöveges tartalomnak minősülnek még akkor is, ha keresőoptimalizálási célt támogatnak.

A megbízásban szereplő feladat teljesítésének minősül:

a. szövegírásnál, illetve meta cím és meta leírás elkészítésekor: a megállapodott karakterszámú szöveg elküldése a megbízó részére, melyet a megbízó elfogad vagy az újraírását kéri. Az újraírást követően a feladat teljesítettnek minősül, függetlenül a Megbízó észrevételeitől.

b. a Tartalom vagy annak URL-jének beküldése internetes könyvtárakba, linkgyűjteményekbe vagy más olyan forrásokba, melyek viszontlinket biztosítanak a Tartalom számára: a beküldés megtörténtekor, függetlenül attól, hogy a Tartalom vagy a Tartalom linkje végül megjelenik-e az adott helyen.

c. Harmadik fél oldalon elhelyezendő tartalom elkészítése és közzététele, melynek célja a Megbízó Tartalmának keresőoptimalizálása: a tartalom elkészítésekor és közzétételekor, függetlenül attól, hogy a Tartalom vagy a Tartalom linkje végül megjelenik-e az adott helyen.

e. bármely jelentés, észrevétel, javaslat vagy útmutató összeállítása, mely a Tartalom keresőoptimalizálásáról szól: amikor ezen anyagok eljuttatásra kerülnek a Megbízóhoz.

V. Záró rendelkezések

1. A Megbízó és Megbízott közötti megbízás akkor is létrejön, ha írásos formában került megállapodásra, például emailben, Facebook üzenetben stb., de külön Megbízási szerződés nem készült róla. A megbízás módosítása kizárólag írásban érvényes.

2. A Megbízó és Megbízott közötti megbízás, illetve az Általános Szerződési Feltételek valamely pontjának esetleges érvénytelensége nem érinti a megbízás vagy az Általános Szerződési Feltételek egészének érvényességét.

3. A Megbízó és a Megbízott a megbízás vagy az Általános Szerződési Feltételek kapcsán felmerülő esetleges vitákat békésen, peren kívül kísérlik meg rendezni.

4. A Megbízó és a Megbízott a jogvitáik eldöntésére a magyar jogrendet tekintik irányadónak.

Utolsó frissítés: 2022.10.09. 15:00