1. A tájékoztató célja

Ennek az adatkezelési tájékoztatónak a célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Content Management Bt. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, melyek a Tartalommarketing és SEO hírlevélhez kapcsolódnak.

A Content Management Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.tartalomkeszites.hu weboldalon a Tartalommarketing és SEO hírlevélre (a továbbiakban: Hírlevél) regisztrálók személyes adatait kezeli.

2. Az adatkezelő

Az Adatkezelő adatai:

 • Név: Content Management Bt.
 • Székhely: 9985 Felsőszölnök, Fő út 20.
 • Telefonszám: +36307569038
 • Képviselő: Császár Viktor István, ügyvezető
 • E-mail cím: info@tartalomkeszites.hu

3. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre a következő adatokra terjed ki:

 • e-mail cím (kötelezően megadandó)
 • vezetéknév, keresztnév (opcionális)

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a feliratkozó önkéntesen, megfelelő tájékozódás után ad engedélyt, mely során hozzájárul, hogy a 3-as pontban megadott személyes adatai kezelve legyenek. Az adatkezelés jogalapjául az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) 5. paragrafus (1) bekezdés a) pontja szolgál, mely a feliratkozó önkéntes hozzájárulását jelenti a hírlevélre való feliratkozáshoz.

A hozzájárulást a feliratkozó a feliratkozási űrlap kitöltésével és elküldésével, az ott megjelenített jelölődoboz bejelölésével, illetve, a megadott e-mail címére érkező megerősítő emailben található linkre kattintva teszi meg.

Az adatkezelés célja a feliratkozó e-mail címére kereskedelmi és nem kereskedelmi célú hírlevelek küldése. Az adatkezelő a feliratkozó személyes adatait kizárólag a hírlevéllel kapcsolatosan használja fel. A feliratkozó a feliratkozását a hírlevelek alján található leiratkozással vagy az info@tartalomkeszites.hu címre történő levélküldéssel kérheti. Ekkor a tárolt adatai végérvényesen eltávolításra kerülnek a rendszerünkből, és az adatkezelés véget ér.

Az adatkezelés időtartama a Hírlevélre történő feliratkozással kezdődik, és a hírlevelek alján található leiratkozási linkre történő kattintással ér véget, illetve, amikor az e-mailben elküldött leiratkozási kérés teljesítésre, és visszaigazolásra kerül.

5. A személyes adatokkal történő rendelkezés

A Hírlevél feliratkozó a személyes adatainak felvételéről, rögzítéséről, kezeléséről ebben a Hírlevél adatvédelmi tájékoztatóban olvashat információkat, mely publikálásra kerül a https://tartalomkeszites.hu/hirlevel-adatkezelesi-tajekoztato/ linken, és linkelésre kerül a https://tartalomkeszites.hu weboldal láblécében.

Az info@tartalomkeszites.hu email címen tájékoztatás kérhető, hogy a Hírlevél feliratkozók milyen személyes adatait tárolja az Adatkezelő, ennek mi a jogalapja és a célja, mi a forrása, és időtartama. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek és milyen jogszabály alapján lett hozzáférést biztosítva ezekhez a tárolt adatokhoz, melyre 30 az Adatkezelő 30 napon belül választ ad e-mailben.

A Hírlevél feliratkozó az info@tartalomkeszites.hu címen kérheti kezelt adatainak megváltoztatását.

A Hírlevél feliratkozó személyes adatait az Adatkezelő végérvényesen törli,

 • ha annak kezelése jogellenes
 • ha a Hírlevél feliratkozó kifejezetten kéri a törlést
 • ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ezek teljessé tétele vagy kijavítása jogszerűen nem oldható meg, kivéve az olyan eseteket, amikor a törlést törvény tiltja
 • ha az adatkezelés célja megszűnik
 • ha az adatkezelés törvényben rögzített időtartama véget ér
 • ha az adatkezelést törvény, bíróság vagy más hatóság rendeli el

A Hírlevél feliratkozó az info@tartalomkeszites.hu címen kérheti kezelt adatainak korlátozását, addig az időtartamig, míg a feliratkozó által megadott ok ezt indokolja. Ilyen indok lehet például az adatok korlátozása, míg valamelyik hatóságnak szüksége van rá, a hatóság megkeresése után pedig az Adatkezelő a Hírlevél feliratkozó kezelt adatait véglegesen törli.

6. Az adatok tárolása

Az Adatkezelő a Hírlevél feliratkozó kezelt adatait a Mailchimp hírlevélküldő rendszerében tárolja, amelyhez az Adatkezelő ügyvezetőjének van hozzáférése. Az Adatkezelés végeztével a tárolt adatok a Mailchimp rendszeréből végérvényesen törlésre kerülnek. A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/

7. Hatóságok

Amennyiben vélt jogsértés történik, polgári per indítható az Adatkezelő ellen a törvényszéken. A per az érintett személy lakóhelye szerinti törvényszéken is elindítható. A törvényszékek listája itt található meg: https://birosag.hu/torvenyszekek

A személyes adatokkal kapcsolatos panasz benyújtható a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is. Elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. Web: https://www.naih.hu/, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

Az Adatkezelő adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116991/2017.

Hatályba lépés dátuma: 2020.10.05. 19:53